Kilenparken invigdes i juni och blir ytterligare en grön oas i Ronneby. Här är det Sara Jonasson, projektledare och exploateringsingenjör som visar runt.

Plats för möten

En park som öppnar dina sinnen och inbjuder till gemenskap

Kilenparken, som är en av de senaste pärlorna i Ronnebys stadsmiljö, ligger i en kil mellan ån och järnvägen, och erbjuder en mängd unika mötesplatser.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

I anslutning till Ronnebyån i den nya stadsdelen Kilen ligger den nyanlagda Kilenparken som ska knytas samman med Brunnsparken genom åstråket längs med östra sidan av ån. Parken, som hade premiär i juni, erbjuder en mängd unika mötesplatser, och är skapad för social samvaro och rekreation. Här finns bland annat en amfiteater kopplad till ett bryggdäck där turbåten Astrid lägger till för den som vill ta sig vidare via Ronnebyån ut mot skärgården.

– Det är ju ganska ovanligt att man bygger ett nytt parkområde i de centrala delarna av en stad, säger Sara Jonasson som är projektledare och exploateringsingenjör på Ronneby kommun. Ofta brukar man i stället nagga på grönområden till förmån för nybyggnation.

Sara Jonasson berättar att man tidigt i projektet anlade en gång- och cykelväg längs med järnvägen in mot centrum på utsidan av parken. Därmed kunde man stänga av parkytan för att kunna arbeta obehindrat med markberedning och byggnation.

– Kilenparken påminner om Brunnsparken och Rådhusparken som är de andra två parkerna i Ronneby. Tanken är att det ska bli ett sammanhängande stråk av parkmiljöer.

Sara Jonasson berättar att man bland annat satsat på gångstigar, vattenlek, nya träd, växter, boulebana, och så förstås amfiteatern med sittplatser i en trapp­formation ner mot ett bryggdäck. 

– Vi har även samarbetat med ett antal konstnärer vars verk har placerats ut i parken. Jag kan nämna ett ljudkonstverk, en bronsbänk, träskulpturer och en nätstation, som inte gick att flytta men fått en konstnärlig utsmyckning. Vi vill att mötesplatserna i parken ska upplevas med olika sinnen, och här har vi inspirerats av konceptet Cradle to Cradle® med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus, där återanvändning är en viktig del. Amfiteaterns trappformation byggd med stenar från gamla husgrunder i Ronneby är ett exempel på detta, berättar Sara Jonasson.