Persborgs förskola ska ersätta Skogsgårdsskolan. Med genomtänkta och flexibla lösningar skapas pedagogiska lokaler med totalt 12 hemvister, skötrum, aktivitetsytor, ateljé, bibliotek, storkök och solceller på taket.

Satsning på lärande

Framtidens skolor – ett av kommunens största skolprojekt genom tiderna

Behovet av förskola och skola har varit stort i Ronneby. Därför satsar kommunen 600 miljoner kronor på nya förskolor och skolor fram till år 2024. Efter att till exempel Persborg byggts klart så kommer det att finnas goda lokaliteter för samtliga förskolebarn, vilket innebär att tillfälliga lösningar försvinner.

Text: Anders Post
Illustrationer: Zijad Bico

Konceptet Framtidens skolor inkluderar både förskolor och skolor i kommunen. Det blir både rivning av gamla skolor, ombyggnation och helt nya skol- och förskolebyggen, säger Unni Johannesson som är byggprojektledare på Ronneby kommun.

Parkdalaskolan är en av Framtidens skolor som nu i stort sett är färdigbyggd. En modern 4–9 skola för 700 elever i funktionell och miljövänlig utformning. Utemiljön, som utformats av både lärare och elever tillsammans, är grön med många kreativa inslag, som till exempel en amfiteater.

– Parkdalaskolan är byggd i en industrilokal som stått tom, berättar Unni Johannesson. Ett ovanligt grepp, men som visat sig ha blivit mycket bra.

Till Framtidens skolor hör även Skogsgårdsskolan som har rivits och ska byggas upp till en ny modern förskola som inkluderar ”nattis”. Förskolan byter även namn och ska heta Persborgs förskola. 

– Skolan revs för att den var i dåligt skick. Konstruktionerna från 70-talet då skolan byggdes höll inte för en ombyggnad, säger Unni Johannesson.

Persborgs förskola kommer att innehålla pedagogiska lokaler med totalt 12 hemvister, skötrum, aktivitetsytor, ateljé, bibliotek, storkök och solceller på taket. Det blir flera olika utemiljöer med gröna skogspartier och pulkabacke. Förskolan kommer att rymma totalt 180 barn och stå klar till våren 2024.

Även Snäckebacksskolan rivs. Man behåller bara en mindre äldre del av skolan som renoveras och anpassas till lokaler för specialundervisning och lärarrum. Den nya Snäckebackssolan blir en 4–9 skola för 700 elever, och kommer att rymma välplanerade studieytor. I anslutning till skolbyggnaden byggs även en ny gymnastikhall. Skolan byggs enligt Miljöbyggnad Silver med tanke på miljö och hållbarhet. Inflyttning blir i augusti 2024.

Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan är i dag F–6-skolor, men kommer att göras om till F–3-skolor. 

– I dessa skolor gör vi bara invändiga justeringar och anpassar utemiljön till yngre barn, säger Unni Johannesson. Även här blir inflyttning i augusti 2024, men vissa delar är redan klara.

Nya Snäckebacksskolan blir en 4–9-skola där modern pedagogik och genomtänkta, tillgänglighetsanpassade funktioner samspelar med historiska miljöer och grön natur.