Efter flera års väntan var det i slutet av maj dags att ta det första spadtaget för Biltema på Viggen-området. Nu drar bygget igång. Från vänster: Näringslivschef Torbjörn Lind, Magnus Nilsson och Martin Norrman på Biltema Real Estate, kommunalråd Roger Fredriksson (M), Lars-Åke Andersson och David Cicek från GBJ Bygg, Kent Jonasson rattade grävmaskinen.

Handel och industri

Från planerat industriområde till handel i bästa läge

Ronneby har en lång tradition inom tillverkningsindustrin med en rad framgångsrika företag. Så är det fortfarande, enligt Torbjörn Lind, som är näringslivschef. Men även handeln ökar och kräver utrymme. Ett exempel är handelsområdet Viggen som från början var tänkt som industriområde.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

Området Viggen planerades för industrimark, säger Torbjörn Lind. I början var det några etableringar, men därefter har intresset varit lågt. Så vi började analysera och kom fram till att Viggen hade sin framtid som handelsområde. Attraktivt för större handelsetableringar med sitt strategiska läge vid E22 och riksväg 27, mitt i Blekinge där 25 000 fordon passerar dagligen.

– Ja förutsättningarna var goda, men det blev ändå ett par tuffa år för att sälja in idén till lämpliga företag, säger Torbjörn Lind. När vi fick in ett par större aktörer så började det lossna. Och i dag har vi fler intressenter än vad vi har mark att erbjuda.

Finns det möjlighet att utöka området geografiskt?
– All detaljplanelagd mark är såld eller adresserad, men vi jobbar på att kunna utöka och få fram cirka 50 000 nya kvadratmeter, sedan är det stopp.

Kan det vara så att ett attraktivt handelsområde konkurrerar ut butiker inne i centrum?
– Nej, den handel som finns på Viggen-området hade aldrig hamnat i Ronneby annars. Det är en helt annan typ av kedjor som behöver stora utrymmen. Men visst, även i centrala Ronneby som i de flesta andra städer pågår en omställningsprocess. Etableringarna går mot specialbutiker, caféer och restauranger. Det är den verksamhet som lockar och skapar livfullhet i stadskärnan.

– På vägen från Viggen in mot Ronneby finns ytterligare handelsetableringar som bildar ett komplement och sammanhållet affärsstråk in mot stan, och därmed kan få besökare från båda håll, och dessutom långväga gäster som sedan hittar in mot centrum via Karlshamnsvägen.

Tillgänglig industrimark är ju också en nödvändighet när kommunen växer, hur ser tillgången ut där? 
– Ja vi har till exempel ett område som ligger vid östra infarten på gränsen mot Karlskrona som klassifieras som verksamhetsområde med lättare industri. För närvarande är det fulltecknat, säger Torbjörn Lind. Men vi jobbar på att ta fram nya detaljplaner. Dessutom har vi köpt in mark och påbörjat utvecklingen av ett verksamhetsområde i anslutning till flygplatsen.