Var och när

Här utvecklas Ronneby kommun

Inte sedan 70-talet har det byggts så många bostäder, skolor och förskolor som det görs nu i Ronneby, både centralt men även med starkt fokus på kransorterna. Exempel på ett helt nytt stadskvarter är Kilen, med bostäder i varierade upplåtelseformer.

Här har Ronnebys stadsarkitekt Helens Revelj och Anna Hinseäng som är mark och exploateringschef gjort en sammanställning av vad som planeras, byggs och redan är färdigställt. Använd kartan längre ner på sidan och ta reda på vad som händer i ditt närområde.

RONNEBY
1. Viggenområdet
Utökning av handelsområdet vid Ronnebys norra infart från E22/Rv27. 

2. COOP
I april 2022 öppnade Stora Coop vid Karlshamnsvägen.

3. Gärdet
Vidareutveckling av verksamhetsområdet vid Ronnebys östra infart från E22. 

4. Gamla Hulta
Planläggning för förtätning av bostäder, friliggande hus/marklägenheter.

5. Planprogram för Vattentornsområdet
Långsiktig utveckling av centrumnära bostäder. 

6. Björnen 10 i Ronneby
Bredvid Hälsocentrum producerar Acasa Bostad 60 hyresrätter i två hus med naturen runt knuten. Inflyttning i september 2022.

7. Snäckebacksskolan
Nybyggnation som ska ge plats för 700 elever i årskurserna 4–9.

8. Kockumvillan
Planläggning för förtätning av bostäder i kulturhistoriskt intressant miljö.

9. Släggan 1
12 bostadsrätter genom Koncept­utvecklarna. Börjar byggas sent 2022. Området ligger bredvid Brunnsvallens idrottsplats.

10. Kvarteret Kilen
Ronnebys nya stadsdel ligger intill Ronnebyån med närhet till Brunns­parken och Ronneby centrum. Här skapas ett varierat utbud av bostäder. Ronnebyhus har byggt tre sammanhållna hus med 84 hyresrätter. C4 Hus bygger 33 bostadsrätter, och Acasa Bostad 54 hyreslägenheter fördelade på 2 hus. I Kilen finns även ett vård- och omsorgsboende med 54 boendeplatser, inklusive 23 platser trygghetsboende.

11. Persborgs nya förskola
Nybyggnation av förskola med 180 platser plus nattis.

12. Parkdalaskolan 4–9
Nybyggd 4–9-skola för 700 elever, som ligger centralt i Ronneby.

13. Östra Varevägen
24 marklägenheter i hyresrättsform som byggdes av Möllan fastigheter under 2019.

14. Ro-01
Nytt bostadsområde mellan stads­kärnan och kusten. Blandade bostads­typer och förskola. 

15. Bustorps Gård
Privat aktör. Planläggning för bostäder, förskola samt senior­boende.

16. Droppemåla
20 nybyggda hyresrätter i markplan som just färdigställts av Möllan fastigheter.

17. Brf Slänten Droppemåla
Här förbereds för byggnation av 12 marklägenheter med villakänsla nära både hav och natur. Byggare är C4 Hus.

18. Planprogram för Norra Aspan
Långsiktig utveckling av bostäder i sjönära läge. Privata markägare.

19. Aspan
Alldeles intill havet, 10 minuter från centrumkärnan är 18 tomter för villa­bebyggelse detaljplanelagda. Aspan är ett av kommunens utvecklings­områden för bostadsbebyggelse. 

20. Crossbana
Planläggning för ny motocrossbana på fastigheten Sörby 5:17, söder om E22. Planläggningen inkluderar även kompletterande verksamhet som depåer och servering vid evenemang.

BACKARYD
21. Årsjön Backaryd
Ett nytt område för bostäder i strandnära läge i västra delen av Backaryd vid Årsjön. Detaljplan påbörjas sommaren 2022 med inriktning på bostäder i blandade upplåtelseformer.

BRÄKNE-HOBY
22. Hoby 19:1 – Ny förskola i nordöstra Bräkne Hoby
Under 2020 arbetade Ronneby kommun fram ett planprogram för förskola i Bräkne-Hoby. Nu går arbetet vidare med detaljplaneläggning.

23. Svenstorp 2:109 – Tallet
Ombyggnad av befintlig historisk bygg­nad till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av marklägenheter på fastigheten.  

24. Förstudie södra delarna av Br-01
Långsiktig större utbyggnad av Bräkne-Hoby. 

25. Mölleskogsvägen
10 marklägenheter färdigställda av Ronnebyhus under 2020.

KALLINGE
26. Kalleberga by
Planläggning för bostäder, samt utökning av yta för förskola.

27. Kallinge, Rosa kiosken
Fastighetsbolaget Acasa Bostad har skrivit ett markanvisningsavtal med Ronneby kommun. Planläggning för att bygga marklägenheter på Oxelgården vid Rosa kiosken i Kallinge pågår.

28. Kallinge Södermark
Planläggning av bostäder samt skol-verksamhet, söder om Kallinge tätort.

JOHANNISHUS
29a. Johannishus
Pågående detaljplan. Möjliggör blandad bebyggelse såsom villor, hyreslägenheter och parhus.

29b. Ny detaljplan för Ålycke
Uppdatering av detaljplanen för Johannishus nuvarande vård- och omsorgsboende.

29c. Johannishus
Rättarevägen. Privat lokal företagare som bygger 8 marklägenheter. 

29d. Johannishus
Ronnebyhus – allmännyttan har tomt markanvisad för nybyggnation av marklägenheter.

29e. Hjortsberga 4:73 – Södra Johannishus
Detaljplan antas sommaren 2022 för byggnation av vård- och omsorgs­boende samt förskola. Conara är aktören som ska bygga, och driften svarar kommunen för. Byggstart i början av 2023.

LISTERBY
30. Idrottshall i Listerby
Detaljplan för ny idrottshall på centrumtomten vid den gamla affären. 

31. Slättanäs
Villatomter och parhus i bostadsrättsform i naturnära läge. Infrastrukturen är färdigutbyggd och försäljning och byggnation pågår. Aktör är OBOS.

32. Stenaby 1:19
Planläggning med syfte att möjliggöra nybyggnation av enbostadshus i lantlig, sjönära miljö som befinner sig i ett inledande skede.

Samhällsbyggnadsprocessen

Många tycker kanske att det tar tid att exempelvis få bygglov. Då kan det vara bra att veta något om samhällsbyggnadsprocessen, som är minst sagt komplex. Det handlar om att skapa långsiktigt hållbara miljöer, och här kan många aktörer vara inblandade, som kommunala förvaltningar, byggare, privata näringslivet eller Länsstyrelsen.

Ett antal steg skapar helheten i samhällsbyggnadsprocessen: Underlag till planering, översiktsplan, detaljplan, samråd och granskning, beslut om detaljplan, projektering, fastighetsbildning, bygglov, startbesked, markarbete, byggnation, slutkontroll, slutbesked och förvaltning.