Skogslyckans förskola stod klar i november 2021. Den har utvecklats av det finska företaget Hoivatilat och TP Förskolor AB. Lokalerna och utemiljöerna ska inspirera barnen till kreativitet och skaparlust.

Satsning på lärande

Skogsbrynet – en förskola med fokus på lek och skaparlust

Ronneby satsar stort på förskolor och skolor. En av de senaste satsningarna är Skogs-brynets förskola som ligger mellan Kallinge och Ronneby på en plats med naturen inpå knuten och där det planeras småhusbyggelse.

Text: Anders Post

Skogsbrynets förskola, som stod klar i november förra året, har ett uttalat fokus på mindre grupper och en trygg miljö. Förskolan drivs i privat regi av företaget TP Förskolor AB, vars koncept handlar om att  erbjuda stimulerande miljöer som inbjuder till kreativitet, skapande, lek och reflektion. 

Hoivatilat som byggt Skogsbrynets förskola startade 2008 i Uleåborg med ambitionen att vara utvecklare och långsiktiga ägare av samhällsfastigheter, vilket enligt företagets svenska vd Maria Frid omfattar fastigheter avsedda för förskola, skola, vård och omsorg. Fritt översatt från finska betyder namnet Hoivatilat vårdfaciliteter. 

– I dag har vi fem egenutvecklade förskolor, berättar Maria Frid. De finns i Ronneby, Älmhult, Eskilstuna, Upplands Väsby och Norrtälje. Vi designar byggnaderna tillsammans med blivande hyresgäst, som i det här fallet är TP Förskolor. Det betyder att vi inte levererar ett standardkoncept. Byggnaderna och även utemiljöerna, ska stödja de idéer och den pedagogik som TP vill driva sin verksamhet efter. Vår kunskap och erfarenhet när det gäller effektivitet, ekonomi och kvalitet genomsyrar däremot varje enskilt projekt. 

För att få med oss alla aspekter redan i planeringsfasen har såväl Ronneby Kommun som TP Förskolor varit aktiva redan från starten av det här projektet.   

– Det blev ett väldigt givande samarbete med de tre intressenterna, där alla involverade har varit med och bidragit i form av idéer och kloka tankar, säger Maria Frid. 

Skogsbrynet har tolv avdelningar och plats för 120 barn, dessutom med eget fullvärdigt tillagningskök.

– Vi försöker få in så mycket flexibilitet som möjligt när vi bygger våra förskolor, säger Maria Frid. När det gäller Skogsbrynet har vi bland annat valt att ha fler mindre avdelningar, för att ha möjligheter att kunna tillmötesgå olika behov av gruppsammansättningar över tid. Dessutom har vi alltid ambitionen att bygga in så hög kvalitet som möjligt både interiört och exteriört, för att skapa en hållbar och sund byggnad över tid. Långsiktigheten är något som avspeglas i såväl materialval som för verksamheten i stort. 

Maria Frid betonar betydelsen av att även utemiljön för barnen är noga planerad för olika åldrar.

– När det gäller Skogsbrynet så är gården väl tilltagen och har access till det närliggande skogsområdet. Detta ger de bästa förutsättningarna för att möta verksamhetens tankar om lek och rörelse, och erbjuder utmaningar för både liten och stor.