Den här sidan är en annons

Företaget Älmby Entreprenad är från Småland, det är dock inte arbetsledarna Hannes Håkansson och Micke Magnusson, som är lokalt rekryterade och har ansvaret för markberedningen kring Parkdalaskolan i Ronneby. Här har man skapat en kreativ grön utemiljö med bland annat en amfiteater. (Foto: Rosie Alm)

Smålänningarna som satsar stort i Blekinge

Det dundrar rejält när vi närmar oss Parkdalaskolan, som ligger centralt i Ronneby. Entreprenadmaskinerna från Älmby Entreprenad håller just på att färdigställa markarbetena runt skolan.

Parkdalaskolan är en nybyggd 4–9-skola där skolgården är utformad med hjälp av elever och personal för att skapa en kreativ grön utemiljö. Bland annat finns en speciell klätterställning och en amfiteater. Det var Älmby Entreprenad som fick förtroendet att förverkliga utemiljön enligt de önskemål som fanns. Lokalt ansvariga är arbetsledarna Micke Magnusson och Hannes Håkansson.

Älmby Entreprenad har sitt huvudkontor i Älmhult där allt startade en gång. Företaget har dessutom etableringar i Växjö, Karlshamn och Helsingborg. Huvudområdena är anläggning samt rivning och bygg. Företaget har lång erfarenhet av bland annat VA-saneringar med byte av gamla rör, markförberedelse för industri- och bostadsbyggnation med eldragningar, fiber, vatten och avlopp, samt även marksanering efter industriverksamhet.

– De flesta av våra uppdrag har kommit från Småland, men nu är vi i gång i Blekinge på allvar, säger Älmby Entreprenads vd Karl Lagerbielke. (Foto: Rosie Alm)

– Flest uppdrag har vi haft och har i Småland, men även i Blekinge. Ambitionen är nu att växa ännu mer i den här regionen, och inte minst i Ronneby, säger företagets vd Karl Lagerbielke. Vi ser en stor potential när kommunen expanderar, och vi är rejält förberedda, bland annat genom lokal rekrytering av kompetenta medarbetare. Och vi välkomnar gärna ännu fler som kan ta sig an olika projekt när vi växer. 

Andra aktuella uppdrag i Ronneby, förutom Parkdalaskolan, är markarbeten vid nybyggnation på Kilenområdet, samt kvarteret Björnen med markberedning för två flerfamiljshus och utformning av uteplatser.

Fakta Älmby Entreprenad AB

Älmby Entreprenad AB är en komplett samarbetspartner som erbjuder unika lösningar inom anläggning-, mark-, bygg- och rivningsbranschen. Med flexibilitet och hög kompetens utförs alla typer av mark- och anläggningsarbeten, från grundläggning till väg-, lednings- och exploateringsprojekt. Med rätt utrustning utförs sanerings- rivnings- och håltagningsarbeten.

Företagets maskiner har GPS-utrustning för att säkerställa stor precision på förväntat resultat. Tillsammans med kompetenta medarbetare och en modern maskinpark utförs uppdrag på ett professionellt sätt, allt för att tillgodose kundernas krav och önskemål.