Ronneby är en attraktiv kommun att bo verka och leva i. Här finns den berömda Brunnsparken, den lummiga ån, och närheten till skärgården. Men Ronneby är inte något friluftsmuseum. Här pågår en expansion som man inte sett på länge. Nya bostäder byggs, nya skolor och idrottshallar tar form liksom handels- och industriområden.

Tillsammans får vi Ronneby kommun att växa

I Ronneby kommun arbetar vi tillsammans, privat och offentlig sektor, för att utveckla verksamheter och göra investeringar i offentlig service som nya skolor och idrottshallar. Vi arbetar tillsammans mot vår vision ”Ronneby är en attraktiv kommun att bo, verka och leva i” med fokus och siktet inställt på att bli Sveriges första hållbara kommun.

Ronneby kommun är i en expansiv fas och bedriver byggprojekt inom flera olika segment. Bygge pågår alltid i någon form och i denna tidning berättar vi om några exempel på byggprojekt som nyligen genomförts eller som är på gång. På ronnebyvaxer.se finns alltid aktuell information.  

Till exempel kommer Ronnebys nya stadsdel Kilen med 250–300 boenden att påverka trycket på stadens aktörer. Lägg även till ett nytt stadsnära museum i framtiden med internationell dragningskraft som lockar cirka 100 000 besökare om året. Detta kommer att ställa nya och utökade krav på service.

En väl fungerande samverkan kring platsutveckling är därför en förutsättning. Det som gör platsutvecklingen speciell är det faktum att ingen enskild aktör äger den ”totala produkten” – den skapas i samverkan. Det är ofta mer relevant att fokusera på begreppet ”organisering” i stället för på ”organisation” då ingen enskild aktör eller organisation ensam klarar uppgiften att sätta Ronneby på kartan. Det måste vi göra tillsammans.

Har du en kreativ idé som du vill ha hjälp med att finansiera? Tillsammans med Ronnebys företag och fastighetsägare har vi skapat en Platsutvecklingsfond för att gynna olika initiativ. Med samverkansorganisationen ”Tillsammans för Ronneby” skapar vi en stark, attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig kommun med livskvalitet i fokus.

Vi är väldigt bra tillsammans!

Roger Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande. (Foto: Rosie Alm)