Den här sidan är en annons

Det blivande industriområdet Östra infarten (Gärdet) markbereds med hjälp av Garnborns grävmaskiner och lastbilar. (Foto: Rosie Alm)

”Vi är med och lägger grunden för kommunens expansion”

En bit utanför Ronneby i Leråkra finns företaget Garnborns Åkeri och Maskin AB. Ett företag som kan erbjuda en mängd tjänster och har ett finger med i spelet i väldigt mycket när det gäller markberedning, grävjobb och byggnation i kommunen.

Vi träffar ägarna Niklas och Joakim Garnborn samt företagets vd Joachim Liljegren på kontoret i Leråkra. 

De berättar att företaget startade 1964 av deras pappa Göran. Maskinparken bestod då av en traktor med vagn. Sedan har Garnborns Åkeri och Maskin växt, och nu har man ett 70-tal medarbetare med kompetens inom en rad områden, som till exempel markarbete till bostadsområden, industribyggen och infrastruktur för vatten och avlopp. Här finns en stor fordonsflotta anpassad för specialtransporter, liksom uthyrning av maskiner för byggnation och markberedning. 

Niklas Garnborn lyfter fram det nära samarbetet man har med olika kommunala bolag och företag på orten.

– Ett färskt exempel är Kilenparken där vi varit projektansvariga. Värt att nämna är parkens amfiteater med återvunna stenar från gamla husgrunder.

– Kilenparken är vi väldigt stolta över, säger Joakim Garnborn, som påpekar att det just nu händer väldigt mycket i Ronneby, och där Garnborns är anlitade på en mängd olika ställen.

Joachim Liljegren pratar vidare om Kilenprojektet, som inte bara består av en park.

– Även i det anslutande bostadskvarteret har vi gjort markarbeten med sanering av gammal industrimark och anlagt väg, vatten, avlopp, el och fiber innan bostadsbyggandet kunde komma i gång. Det känns  verkligen som att Blekinge och specifikt Ronneby är på gång nu. Det har släpat efter här i jämförelse med andra regioner, så det är på tiden att vi sätter fart.

(Foto: Rosie Alm)

Andra exempel på områden där företaget haft stort engagemang är Viggens handelsområde, som från början var tänkt för industri, men nu blivit en populär plats för handel.

– Här har vi från början anlagt vägar, vatten, avlopp och dammar för dagvatten, säger Joachim. Dessutom har vi varit anlitade när olika handels- och matkedjor etablerat sig på platsen. 

Företaget har precis även fått kontrakt för markarbeten till nya Biltemabutiken i området. 

Ett annat område där Garnborns Åkeri och Maskin har anlitats av kommunen är det blivande industriområdet Östra Infarten (Gärdet), som ligger vid den östra entrén till Ronneby. Området är en viktig del i expansionen av Ronnebys näringsliv. 10 000 kvadratmeter mark ska bli åtråvärda industritomter i perfekt geografiskt läge.

Vi åker till Gärdet tillsammans med Niklas Garnborn och Joachim Liljegren. På långt håll syns några av företagets grävmaskiner som gräver, och lastbilar som kör undan schaktmassor. 

– Här bygger vi vägar och förbereder för vatten, avlopp, el och fiber, installerar pumpstation och gör dammar för att ta hand om regnvattnet. Det här blir ett mycket bra verksamhetsområde som är en nödvändig del av kommunens expansion, säger Niklas Garnborn.

Här är en del av gänget som arbetar för Garnborns. Från vänster Joakim Garnborn, Niklas Garnborn, Axel Carlsson, Linus Sundin, Katarina Johannesson, Joachim Liljegren och Cathrin Bergendorff. (Foto: Rosie Alm)

Fakta Garnborns

Företaget består av 70 medarbetare med cirka 60 enheter i form av åkeriverksamhet och entreprenadmaskiner för varje uppdrag. 

Åkeriverksamheten har varit särskilt expansiv under den senaste tioårsperioden. Antalet lastbilar har ökat från en handfull fordon i slutet av 1990-talet till 30 lastbilar samt tillhörande efterfordon.